“ITE”, filloi aktivitetin e saj si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në vitin 1995. “ITE”u krijua me aksione 100 % shqiptare.


 • Tregetim

  "ITE  Grup" zbaton ne menyre rigoroze edhe tregtimin e materialeve te ndryshme elektrike duke perfshire shperndarje ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise. Te gjitha mallrat jane te certifikuara sipas standarteve europiane.

 • Prodhim Panelesh

  Nevoja për asamblim panelesh ka lindur dhe është zgjeruar brenda “ITE Grup”,  si rezultat i kërkesave në rritje të zbatimit të projekteve me dimensone të mëdha.
  Ndërkohë, është bërë e mundur dhe zgjidhja e një pjese..

 • Projektime

  Si pjesë përbërëse e kompanisë “ITE Grup” është  ndërtuar dhe funksionon Studio e Projektimit. Ajo është e pajisur me infrastrukturën përkatëse, e aftë për  realizimin e  projekteve, “as-build” në ndihmë të implementimit të objekteve.

Vlerat Tona

Shoqëria “ITE Grup” projekton dhe implementon me sukses objekte civile dhe industriale. Kjo realizohet në sajë të ngritjes dhe organizimit të  strukturave përkatese, të përbëra me specialistë të kualifikuar dhe me eksperiencë.