Profili

“ITE Grup” paraqitet në tregun shqiptar si një nga firmat kryesore për materiale elektrike, pajisje elektronike dhe telekomunikacionit. “ITE Grup” në rolin e shitjes me pakice dhe distributorit në Shqipëri, është përfaqësuese e firmave nga më prestigjiozet në botë.Partnerët tanë të rëndësishëm janë:  “Schneider Electric”, Philips, Bosch, “Vimar”, “Vortice”, “General Electric”, 3M, Pramac, “Arnocanali”, “Prysmian Group”, “Femi CZ”, “Electrocanali”, etj. Partneret e zgjedhur paraqesin në çdo kohë cilësi të produkteve dhe shërbimeve të tyre, duke ofruar standarde të larta dhe garantuar suksesin  e “ITE Grup”.

Pjesë e rëndësishme e Shoqërisë “ITE Grup” është reparti i Asamblimit të Paneleve Elektrike, i ngritur në vitin 2006. Në këtë repart realizohen panelet elektrik te shpërndarjes, të kondicionimit si dhe të automatizimit industrial. Kompania ka të drejtën e perfaeqsimit si Panel Builder nga “General Electric” deri në 1800 A dhe “Schneider Electric” deri në 4000 A.

Arritjet e deri tanishme e konsolidojnë Shoqërinë “ ITE Grup”  si një nga partnerët më të privilegjuar nga profesionistët e fushës së projektimit dhe tregtimit të materialeve elektrike, elektronike dhe telekomunikacioneve.

Kompania është çertifikuar me Standardet :

  • ISO 9001:2008
  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • OHSAS 18001:2007
  • ISO/IEC 20000-1:2011
  • ISO/IEC 27001:2013
  • ISO 39001:2012
  • ISO 50001:2011
  • PAS 99:2012
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 20000-1:2011
ISO/IEC 27001:2013
ISO 39001:2012
ISO 50001:2011
PAS 99:2012