Parku Olimpik i Tiranës (TOP) Shqipëri

Natyra e projektit:
Qendër sportive

Vendndodhja:
Parku Olimpik i Tiranës, Tiranë

Vlera e kontratës: 360,000 Euro

Periudha kohore: 8 muaj

Përmasa: 10,000 metër katrorë, kapaciteti afërsisht 3,000 persona

Zgjidhja:

Projekti përfshin sistemin elektrik për salla të ndryshme sportive si basketboll, boks, mundje dhe zyra për më shumë se 12 federatat sportive në vend.
Të kontraktuar për pajisjet dhe zgjidhjen e mëposhtme:
Furnizim me Energji Elektrike nga rrjeti 20/0.4kV me një
transformator 630kVA
Furnizimi me të gjithë elementët kryesorë të kabinës elektrike si transformatori, çelat TM, radrizatori, dhe UPS-të.
Furnizimi dhe instalimi i Power Center (1000A), panelet e shpërndarjes, çelat TM dhe HVAC.
Sistem elektrik i plotë për të gjithë ndërtesën përfshirë furnizimin e pajisjeve. Zgjidhje për rrjetin e të dhënave përfshirë kabllo për sistemet CCTV, Audio dhe Zbulimi i Zjarrit.
Shoqëria ishte përgjegjëse për të zbatuar projektin e ndriçimit për vende të ndryshme. Standardet u vendosën për fushën e basketbollit në 1200 LUX/TV. Projekti i ndriçimit u krijua në partneritet me OMS Lighting.

Partnerët:
CUR SYSTEM, Schneider Electric, Bosch Security System, General Electric Lighting, OPTONICA LED, 4Emme, Prysmian Group, 3M etj.

Rezultati:

Klienti mori një rezultat i cili i plotëson kërkesat e ndriçimit për secilin mjedis. Zyra funksionale me fleksibilitet dhe mundësi për të ndarë zonat.

Faktorët Kryesorë të Suksesit:

  • Cilësia e lartë e materialeve të instaluara

  • Staf inxhinierik për përfundimin e pjesës së munguar të projektit

Kthehu tek Projektet.