Teatri kombëtar i Operas dhe Baletit

Natyra e projektit: Teater publik

 

Vendndodhja:
T.O.B në qëndër të qytetit të Tiranës , pranë sheshit Skënderbej

 

Vlera e kontrates: 1,000,000 Euro

 

Periudha kohore: 24 muaj

 

Zgjidhja:

Të kontraktuar për instalim dhe furnizim të pajisjeve elektrike, elektronike dhe mirë funksionimin e BMS. Godina ‘Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit’, i pozicionuar në qëndër të Tiranës, u rikonstruktua plotësisht.
ITE furnizoi dhe instaloi sistemet e mëposhtme:
Furnizimi me energji elektrike nga rrjeti 20/0.4KV duke përfshirë kabinën shpërndarëse të tensionit te mesëm dhe dy transformatorë fuqie nga 1000KVA. Furnizim dhe instalim i të gjithë pajisjeve të tjera në kabinën e transformatorit përfshirë ketu UPS 200KVA, Gjenerator Diesel 800KVA dhe Kompensator rryme 400KVA.
Furnizim ,vendosje e të gjithë paneleve shpërndarës duke filluar nga paneli kryesor (Power Center 1600 A) dhe e të gjithë paneleve shpërndarës dytësor të HVAC-ve dhe sistemeve mekanike.

Instalimi plotë elektrik me kanalina, tuba, priza , çelësa ndricuesa dhe të gjithë aksesorët e nevojshëm për të gjithë godinën.

Furnizim dhe vendosje e sistemit të rrjetit data, të fibrës optike, të alarm zjarrit, antivjedhje, sistem audio , sistem i akses kontrollit dhe ai televiziv.

Sistemi i menaxhimit të ndërtesave për sistemin elektrik, sistem i kondicionimit dhe kontrolli i ndricimit. Të gjitha pajisjet e sistemit elektrik dhe të sistemit të kondicionimit, kontrollohen dhe monitorohen nga sistemi BMS, ky i fundit i prodhuar me produktet Schneider.
Një vëmendje të vecantë në këtë projekt mori furnizimi dhe vendosja e të gjithë ndricuesave nga shumë brand-e të ndryshme si dhe sistemi i DMX për kontrollin e disa zonave të vecanta .

 

Partnerët:
Schneider Electric, APC by Schneider Electric, OVA by Schneider Electric, Bosch Security System, Honeywell Security Systems, Femi CZ, Irce Cavi, Prysmian Group, Canovate Rack, AFL Hyperscale.

Partnerët e ndriçimit të përfshirë në objekt:

  • Bega
  • Luceplan
  • Philiphs
  • Iguzzini
  • Flos Lighting
  • Bright Lighting

 

Rezultati:

U realizua një ndërtesë krejtesisht funksionale në të cilen të gjithë sistemet e integruara kontrollohen nga sistemi BMS. Për më tepër të gjithë llojet e ndricuesave të përdorura në këtë projekt janë një përfitim për këtë ndërtesë shumë të rëndësishme në qëndër të Tiranes.

 

Faktorët kryesorë të suksesit:

  • Cilësi e lartë e materialeve të instaluara

  • Suport i drejtpërdrejtë nga partnerët

  • Staf inxhinierik profesionistë

Kthehu tek Projektet.