Rindërtimi i Sheshit ‘Skënderbej’, Tiranë

Natyra e projektit:

Vepër Publike

Vendndodhja:

Sheshi ‘Skënderbej’ i vendosur në zemër të qytetit

Vlera e kontratës: 1,100,000 Euro

Periudha kohore: 12 muaj

Përmasa: 41,000 metër katrorë

 

Zgjidhja:

Të kontraktuar për të përfunduar të gjitha punët elektrike në lidhje me sistemin e ndriçimit të sheshit dhe parkimit nëntokësor nën shesh. Sistemi i ndriçimit ishte vendimtar për këtë projekt pasi përfshin ndriçimin për fasadat e ndërtesave si Muzeu, Teatri i Operës, Kulla e Sahatit, Xhamitë, kopshtet, pemët dhe vetë sheshin.
Objektet e furnizimit ishin:
Dy nënstacione me një transformator 630 kVA.
Furnizimi me të gjithë elementët e kabinës elektrike si transformatori, çelat TM, radrizatori dhe UPS-të.
Furnizimi dhe instalimi i Power Center (1200A), panelet e shpërndarjes, çelat TM dhe kondensatorët elektrik për sistemin mekanik.
Sistemi elektrik i plotë për të gjithë sheshin përfshirë ndriçuesit dhe të gjitha pajisjet e tjera.
Zgjidhje për rrjetin e të dhënave përfshirë sisteme si alarmi në rast zjarri, CCTV, audio dhe kontrolli i aksesit dhe menaxhimi i parkimit. Kontrolli dhe menaxhimi u sigurua përmes sistemit të kontrollit të ndriçimit për të gjithë sheshin dhe ndriçimin në fasada.

 

Partnerët:
CUR SYSTEM, Schneider Electric, Bosch Security System, General Electric Lighting, OPTONICA LED, 4Emme, Prysmian Group, 3M etj.

Rezultati:

Konsumatori mori një rezultat i cili përkon plotësisht me kërkesat e projektit. Sistemi i ndriçimit u instalua sipas projektit duke respektuar çdo detaj për instalimin e ndriçuesave.

Faktorët kryesorë te suksesit :

  • Cilësia e lartë e materialeve të instaluara

  • Mbështetja e drejtpërdrejtë e partnerëve

  • Aftësia për të menaxhuar dhe kontrolluar sistemin

Kthehu tek Projektet.