Montimi i impiantit fotovoltaik 250 KWP

Montimi i impiantit fotovoltaik 250 KWP


Lexo më shumë

Rindërtimi i Sheshit ‘Skënderbej’, Tiranë

Të kontraktuar për të përfunduar të gjitha punët elektrike në lidhje me sistemin e ndriçimit të sheshit dhe parkimit nëntokësor nën shesh. Sistemi i ndriçimit ishte vendimtar për këtë projekt pasi përfshin ndriçimin për fasadat e ndërtesave si Muzeu, Teatri i Operës, Kulla e Sahatit, Xhamitë, kopshtet, pemët dhe vetë sheshin.


Lexo më shumë

Teatri kombëtar i Operas dhe Baletit

Të kontraktuar për instalim dhe furnizim të pajisjeve elektrike, elektronike dhe mirë funksionimin e BMS. Godina ‘Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit’, i pozicionuar në qëndër të Tiranës, u rikonstruktua plotësisht.


Lexo më shumë

Parku Olimpik i Tiranës (TOP) Shqipëri

Projekti përfshin sistemin elektrik për salla të ndryshme sportive si basketboll, boks, mundje dhe zyra për më shumë se 12 federatat sportive në vend.


Lexo më shumë

Omega Pharma

Të kontraktuar nga investitori për ti dhënë zgjidhje të gjithë sistemit elektrik dhe elektronik të ndërtesës. Kompania jonë ishte përgjegjëse për të zhvilluar komplet projektin elektrik dhe pas aprovimit nga investitori të bënte implementimin e tij.


Lexo më shumë

City Park

Të kontraktuar për pajisjet e mëposhtme dhe zgjidhjen e softuerit : Furnizim me Energji Elektrike nga rrjeti 20/0.4kV me kapacitet 10.400 kVA.
Furnizimi me të gjithë elementët e kabinës elektrike si transformatori, çelat TM, radrizatori dhe UPS-të.
Furnizimi dhe instalimi i Power Center, paneleve të shpërndarjes, çelave TM dhe HVAC.


Lexo më shumë

Parkim Nëntokësor – Bulevardi i Ri, Tiranë

Një nga parkimet e para publike nëntokësore në qytetin e Tiranës.
ITE Group ishte kontraktuar për pajisjet e mëposhtme dhe zgjidhjen e softuerit:
Furnizim me energji elektrike nga rrjeti 20/0.4kV me një transformator 400 kVA.
Furnizimi me të gjithë elementët kryesorë të dhomës elektrike si transformatori, çelat, rifazatori, rregullatori i tensionit dhe UPS-të.
Furnizimi dhe instalimi i Power Center (800A), panelet e shpërndarjes, çelat TM dhe HVAC.
Sistem elektrik i plotë për të gjithë strukturën, furnizimi i pajisjeve dhe sistemi i menaxhimit të parkimit.
Zgjidhje për rrjetin e të dhënave përfshirë sisteme si alarmi në rast zjarri, CCTV, Audio dhe Kontrolli i aksesit.


Kontrolli dhe menaxhimi për parkimin u sigurua nga CUR System Technical (Gjermani).


Lexo më shumë

Qendra e Re e Kontrollit Ajror

Vetë projekti elektrik ishte shumë kompleks pasi duhej të siguronte për pajisjet e radarëve energji pa asnjë ndërprerje. ITE Group ka punuar me kontraktorin kryesor dhe grupin e projektimit nga investitori për të arritur në zgjidhjen më të mirë të mundshme.


Lexo më shumë

Kompleksi farmaceutik “Rejsi Pharma”

Të kontraktuar nga investitori për të ofruar një zgjidhje gjithëpërfshirëse për të gjithë projektin.
Në fillim Grupi ITE hartoi projektin elektrik në bashkëpunim me investitorin dhe studion e arkitekturës.
Pas kësaj shoqëria ishte përgjegjëse për zbatimin e projektit nën mbikëqyrjen e stafit të inxhinierëve elektrikë të investitorit.


Lexo më shumë

Stadiumi Loro Boroci, Shkodër, Shqipëri

Projekti përfshin një rindërtim të plotë të stadiumit dhe sistemin e ri të ndriçimit për transmetimin HD të ndeshjeve.

Lexo më shumë

Banka Kombëtare e Shqipërisë, Tiranë, Shqipëri

Ishte shumë e rëndësishme që klienti fundor të siguronte mbrojtjen dhe sigurinë përfundimtare të ndërtesës.


Lexo më shumë

Rindërtimi i Stadiumit të Elbasanit

Të kontraktuar nga Federata Shqiptare e Futbollit për punët elektrike dhe elektronike gjatë rindërtimit të stadiumit "Elbasan Arena".
Fuqia totale e instaluar ishte 2500 kVA dhe ITE furnizoi gjithçka që lidhej me pajisjet e tensionit të mesëm dhe të ulët. Furnizimi me të gjithë elementët e kabinës elektrike si transformatori, çelat TM, radrizatori dhe UPS-të. Furnizimi dhe instalimi i Power Center, paneleve të shpërndarjes elektrike dhe kondensatorët elektrik për sistemin mekanik HVAC. Sistemi elektrik i plotë për të gjithë ndërtesën përfshirë furnizimin e pajisjeve dhe sistemin e ndriçimit.

Lexo më shumë

Ndricimi rrugor LED, Tiranë - Rinas,Shqipëri

Projekti përfshiu një sistem të ri të ndriçimit LED për rrugën. Të kontraktuar për pajisjet e mëposhtme:
Furnizim me energji elektrike nga rrjeti 20/0.4kV me kabina të ndryshme elektrike që variojnë nga 200kVA deri në 400 kVA. Furnizimi me të gjithë elementët e kabinës elektrike si transformatori, çelat TM, radrizatori dhe UPS-të.
Furnizimi dhe instalimi i të gjitha shtyllave për ndriçim. Shoqëria ishte përgjegjëse për zbatimin e projektit të ndriçimit në përputhje me standardet e kërkuara të ndriçimit në autostrada. Ky standard u arrit falë ndriçuesave të markës ‘General Electric’:

Lexo më shumë

HOTELI BEST WESTERN

Të kontraktuar për pajisjet e mëposhtme:
Furnizim me Energji Elektrike nga rrjeti 20/0.4kV me kapacitet 1250 kVA. Furnizimi me të gjithë elementët e kabinës elektrike si transformatori, çelat TM, radrizatori dhe UPS-të.
Furnizimi dhe instalimi i Power Center, paneleve të shpërndarjes dhe kondensatorët elektrik për sistemin mekanik HVAC.
Sistemi elektrik i plotë për të gjithë ndërtesën përfshirë furnizimin e pajisjeve dhe sistemin e ndriçimit.
Zgjidhje për rrjetin e të dhënave përfshirë sisteme si alarmi në rast zjarri, CCTV, sistemi audio, evakuimi publik, ndriçimi emergjent dhe Sistemi i Menaxhimit të Ndërtesave.
Sistem ndriçimi në ambientet e jashtme duke përfshirë edhe ndriçimin e parkimit.

Lexo më shumë