Banka Kombëtare e Shqipërisë, Tiranë, Shqipëri

Natyra e projektit:
Banka

Vendndodhja:
Banka Kombëtare e Shqipërisë ndodhet në qendër të qytetit në sheshin “Skënderbej”.

Vlera e kontratës: 1,920,000 Euro

Periudha kohore :18 muaj

Përmasa: 20,000 metër katrorë

 

Zgjidhja:

Ishte shumë e rëndësishme që klienti fundor të siguronte mbrojtjen dhe sigurinë përfundimtare të ndërtesës.
Të kontraktuar për pajisjet e mëposhtme :
Furnizim me energji elektrike nga rrjeti 20/0.4kV me një transformator 2500 kVA.

Furnizimi me të gjithë elementët e kabinës elektrike si transformatori, çelat TM, radrizatori dhe UPS-të.
Furnizimi dhe instalimi i Power Center (3200A), paneleve të shpërndarjes, çelave TM dhe kondensatorët elektrik për sistemin mekanik HVAC. Sistemi elektrik i plotë për të gjithë ndërtesën përfshirë furnizimin e pajisjeve.

Zgjidhje për rrjetin e të dhënave përfshirë sisteme si alarmi në rast zjarri, CCTV, audio dhe kontrolli i aksesit.
Kontrolli dhe menaxhimi u sigurua përmes BMS (Sistemi i Menaxhimit të Ndërtesës).

Partnerët:
Schneider Electric, Bosch Security System, General Electric Lighting, OMS Lighting, Side Lighting, 4Emme, Prysmian Group, 3M etj..

Rezultati:

Klienti arriti rezultate që përkojnë plotësisht me kërkesat e Bankës. Sistemi i Menaxhimit të Ndërtesës, i cili bashkon të gjitha sistemet e instaluara në një të vetëm, e bën objektin edhe më tërheqës nga pikëpamja e menaxhimit.

 

Faktorët kryesorë të suksesit:

  • Cilësia e lartë e materialeve të instaluara

  • Mbështetja e drejtpërdrejtë e partnerëve

  • Aftësia për të menaxhuar dhe kontrolluar sistemin

Kthehu tek Projektet.