HOTELI ‘BEST WESTERN’

Natyra e projektit:
Hotel

Vendndodhja:
Në afërsi të Aeroportit

Vlera e Kontratës: 560,000 Euro

Periudha Kohore: 12 muaj

Përmasa: 12,000 metër katrorë me më shumë se 100 dhoma

Zgjidhja:

Të kontraktuar për pajisjet e mëposhtme:
Furnizim me Energji Elektrike nga rrjeti 20/0.4kV me kapacitet 1250 kVA. Furnizimi me të gjithë elementët e kabinës elektrike si transformatori, çelat TM, radrizatori dhe UPS-të.
Furnizimi dhe instalimi i Power Center, paneleve të shpërndarjes dhe kondensatorët elektrik për sistemin mekanik HVAC.
Sistemi elektrik i plotë për të gjithë ndërtesën përfshirë furnizimin e pajisjeve dhe sistemin e ndriçimit.
Zgjidhje për rrjetin e të dhënave përfshirë sisteme si alarmi në rast zjarri, CCTV, sistemi audio, evakuimi publik, ndriçimi emergjent dhe Sistemi i Menaxhimit të Ndërtesave.
Sistem ndriçimi në ambientet e jashtme duke përfshirë edhe ndriçimin e parkimit.

Partnerët:
Schneider Electric, Newton Transformer, General Electric Lighting, OMS Lighting, Side Lighting, 4Emme, Prysmian Group, 3M, etj.

Rezultati:

Klienti kishte një hotel plotësisht funksional me të gjithë sistemin e integruar në një të vetëm dhe aftësinë për të kontrolluar ndriçimin, HVAC dhe të gjitha sistemet përmes një Softueri për Menaxhimin e Ndërtesës

Faktorët Kryesorë të Suksesit:

  • Cilësia e lartë e materialeve të instaluara

  • Mbështetja e drejtpërdrejtë e partnerëve

  • Staf Inxhinierik Profesional

  • Hartimi dhe zbatimi i Sistemit të Menaxhimit të Ndërtesave.

Kthehu tek Projektet.