Qendra e Re e Kontrollit Ajror

Natyra e projektit:
Aeroport

Vendndodhja:
Aeroporti kryesor i Shqipërisë, Tiranë, Rinas

Vlera e kontratës: 1,250,000 Euro

Periudha kohore: 8 muaj

Përmasa: 14,000 metër katrorë

Zgjidhja:

Vetë projekti elektrik ishte shumë kompleks pasi duhej të siguronte për pajisjet e radarëve energji pa asnjë ndërprerje.
ITE Group ka punuar me kontraktorin kryesor dhe grupin e projektimit nga investitori për të arritur në zgjidhjen më të mirë të mundshme. Fuqia totale e instaluar ishte 2500 kVA dhe ITE furnizoi gjithçka që lidhej me pajisjet e tensionit të mesëm dhe të ulët.

Furnizimi me të gjithë elementët e kabinës elektrike si transformatori, çelat TM, radrizatori dhe UPS-të.
Furnizimi dhe instalimi i Power Center, paneleve të shpërndarjes, çelat TM dhe kondensatorët elektrik për sistemin mekanik HVAC.

Sistemi elektrik i plotë për të gjithë ndërtesën përfshirë furnizimin e pajisjeve. Zgjidhje për rrjetin e të dhënave përfshirë sisteme si alarmi në rast zjarri, sistemi anti-vjedhje, sistemi audio, sistemi i kontrollit të aksesit dhe sistemi CCTV, sistemi i mbikëqyrjes së energjisë.

Në fund u zbatua edhe Sistemi i Menaxhimit të Objektit për të kontrolluar dhe mbikëqyrur parametra të ndryshëm në ndërtesë.

Partnerët:
ABB, Siemens, Pramac Genset, OMS Lighting, Side Lighting.

Rezultati:

Projekti përfundoi në kohë, përfshirë të gjithë dokumentacionin si skica e projektit, certifikata e produkteve të kërkuara nga grupi mbikëqyrës “Lockheed Martin”.

Faktorët Kryesorë të Suksesit:

  • Cilësia e lartë e materialeve të instaluara

  • Mbështetja e drejtpërdrejtë e partnerëve

  • Staf Inxhinierik Profesional

  • Numri i madh i punonjësve

Kthehu tek Projektet.