Ndricimi rrugor LED, Tiranë – Rinas, Shqipëri

Natyra e Projektit:
Ndriçimi Rrugor

Vendndodhja:
“Rruga e Durrësit” deri në Aeroportin ‘Nënë Tereza’, një nga rrugët kryesore për Tiranën.

Vlera e kontratës: 1,500,000 Euro

Periudha kohore: 12 muaj

Përmasa: Përafërsisht 16 km rrugë

Zgjidhja:

Projekti përfshiu një sistem të ri të ndriçimit LED për rrugën. Të kontraktuar për pajisjet e mëposhtme:
Furnizim me energji elektrike nga rrjeti 20/0.4kV me kabina të ndryshme elektrike që variojnë nga 200kVA deri në 400 kVA. Furnizimi me të gjithë elementët e kabinës elektrike si transformatori, çelat TM, radrizatori dhe UPS-të.

Furnizimi dhe instalimi i të gjitha shtyllave për ndriçim. Shoqëria ishte përgjegjëse për zbatimin e projektit të ndriçimit në përputhje me standardet e kërkuara të ndriçimit në autostrada. Ky standard u arrit falë ndriçuesave të markës
‘General Electric’:
Spinella LED 128W, Spinella LED 91 W,
Spinella LED 63W dhe Spinella LED 43W.
Projekti i ndriçimit ishte hartuar në partneritet me ‘General Electric Lighting’ dhe realizimi i tij ishte sfidues.

Parterët:
General Electric Lighting, Mitas Poles, Wetra Lighting, Prysmian Group.

Rezultati:

Klienti mori një rezultat i cili përkon plotësisht me kërkesat për rrugën kombëtare me efikasitet të lartë dhe ndriçues me jetëgjatësi sipas normave të fundit të BE-së.

Faktorët Kryesorë të Suksesit:

  • Cilësia e lartë e materialeve të instaluara

  • Mbështetja e drejtpërdrejtë e partnerëve

  • Pajisjet dhe mjetet e duhura për punën

Kthehu tek Projektet.