Parkim Nëntokësor – Bulevardi i Ri, Tiranë

Natyra e projektit:
Vepër Publike

Vendndodhja:
Parkim nëntokësor me 400 vende parkimi në veri të Tiranës poshtë bulevardit të ri.

Vlera e Kontratës: 320,000 Euro

Periudha Kohore: 12 muaj

Përmasa: 18,000 metër katrorë

Zgjidhja:
Një nga parkimet e para publike nëntokësore në qytetin e Tiranës.

ITE Group ishte kontraktuar për pajisjet e mëposhtme dhe zgjidhjen e softuerit:

Furnizim me energji elektrike nga rrjeti 20/0.4kV me një transformator 400 kVA.

Furnizimi me të gjithë elementët kryesorë të dhomës elektrike si transformatori, çelat, rifazatori, rregullatori i tensionit dhe UPS-të.

Furnizimi dhe instalimi i Power Center (800A), panelet e shpërndarjes, çelat TM dhe HVAC.

Sistem elektrik i plotë për të gjithë strukturën, furnizimi i pajisjeve dhe sistemi i menaxhimit të parkimit.

Zgjidhje për rrjetin e të dhënave përfshirë sisteme si alarmi në rast zjarri, CCTV, Audio dhe Kontrolli i aksesit.

Kontrolli dhe menaxhimi për parkimin u sigurua nga CUR System Technical (Gjermani).

 

Partnerët:
CUR SYSTEM, Schneider Electric, Bosch Security System, General Electric Lighting, OPTONICA LED, 4Emme, Prysmian Group, 3M, etj.

Klienti, në këtë rast Bashkia e Tiranës, mori një parkim modern të pajisur me një sistem lehtësisht të menaxhueshëm.

Faktorët kryesorë të suksesit:

  • Cilësia e lartë e materialeve të instaluara
  • Mbështetja e drejtpërdrejtë e partnerëve
  • Sistemi i Kontrollit
Kthehu tek Projektet.